top of page

Miracle Worker's Foundation Group

Public·15 members

Microsoft Word: mətn prosessoru kimi ən son yeniliklər


Microsoft Word mətn redaktoru: Nədir və necə istifadə etmək olar?
Microsoft Word mətn redaktoru olub istənilən mürəkkəb sənəd yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda dünyada ən populyar proqram hesab olunur. Microsoft Word ilə siz mətnləri yaza, redaktə edə, formatlaşdıra və bölüşə bilərsiniz. Həmçinin, cədvəllər, şəkillər, qrafiklər, smartartlar və digər obyektləri daxil edib sənədinizi daha zəngin və maraqlı edə bilərsiniz.


Microsoft Word proqramını müxtəlif platforma və cihazlarda istifadə etmək mümkündür. Siz Windows, Mac OS, Linux və ya mobil ƏS-lardan birində çalışsanız, Microsoft Word sizin üçün mövcuddur. Siz proqramı bir dəfəlik lisenziya ilə ala və ya abunelik xidməti olan Microsoft 365 ilə istifadə edə bilersiniz. Habeli siz internet vasitilsiyls proqramın onlayn versiyasından da faydalana bilersiniz.
microsoft word mətn redaktoru


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FwDELizz10x&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0JogdMG3OO6k8hFAKuFL0ZMicrosoft Word-un tarixi
Microsoft Word-un ilk versiyası 1983-cü ilds Xerox-dan gzlirilmiş proqramçılar olan Charles Simonyi v Richard Brodie terefinden yaradılmışdır. Bu proqramçılar Bill Gates v Paul Allen terefinden 1981-ci ilds işs salınmışdılar. O zamanlar proqramın adı Multi-Tool Word idi v UNIX ƏS-i üçün naxişd edilmişdi. Sonra proqram MS-DOS üçün yenidn yazıldı v adı Microsoft Word olaraq dğyişdirildi.


Proqramın ilk Windows versiyası is 1989-cu ilde buraxıldı v bir az daha yaxşı interfeys malik idi. Windows 3.0 buraxıldığı zaman, Microsoft Word böyük ticari uğur qazandı. Windows üçün ilk versiya olan Word 1.0-dan sonra is Word 2.0 (1991), Word 6.0 (1993), Word 95, Word 97, Word 2000 v Office XP üçün olan versiyalar gldi.


Microsoft Word alternativləri
Microsoft Word ən populyar mətn redaktoru olsa da, bütün istifadəçilər üçün ən yaxşı seçim olmaya bilər. Bəzi istifadəçilər Microsoft Word-un qiymətini, lisenziyasını, uyğunluğunu və ya funksiyalarını bəyənməyə bilərlər. Bu halda, onlar Microsoft Word-un alternativlərindən birini seçə bilərlər. Bu alternativlər arasında pulsuz və ya ucuz proqramlar, onlayn xidmətlər və ya açıq mnbaliyyatlı proqramlar var.


Bu cür alternativlərdn biri Google Docs-dur. Google Docs internet vasitilsiyls istifad ediln bir mtn redaktorudur. Siz Google hesabınız il Google Docs-a daxil olub istniln sntd yarada v bölüş bilrsiniz. Google Docs-un Əsas üstünlüklri onun pulsuz olması, real zamanlı hmsişriyyt imkanı vrtmşi v Microsoft Word il tam uyğunluğu dır.


Başqa bir alternativ is LibreOffice-dur. LibreOffice açıq mnbaliyyatlı bir ofis proqram paketidir. Bu paketd Word il uyğun olan Writer adlı bir mtn redaktoru var. Writer proqramı siz Windows, Mac OS v Linux ƏS-larında yüklüy v istifad ed bilrsiniz. Writer proqramının üstünlüklri onun pulsuz olması, zngin funksiyalar tklifi v Microsoft Word il faylları açıb saxlaya bilmsidir.


microsoft word mətn redaktoru necə istifadə etmək olar


microsoft word mətn redaktoru üçün ən yaxşı şablonlar


microsoft word mətn redaktoru ilə sənəd yaratmaq


microsoft word mətn redaktoru ilə qrammatika yoxlamaq


microsoft word mətn redaktoru ilə sinonimlər lüğəti istifadə etmək


microsoft word mətn redaktoru ilə kolontitul əlavə etmək


microsoft word mətn redaktoru ilə şərh və qeyd yazmaq


microsoft word mətn redaktoru ilə bölmələr və ayırıcılar istifadə etmək


microsoft word mətn redaktoru ilə WYSIWYG rejimi aktivləşdirmək


microsoft word mətn redaktoru ilə alinma, sıra və aralıq parametrlərini dəyişmək


microsoft word mətn redaktoru ilə font, ölçü və rəng seçmək


microsoft word mətn redaktoru ilə cizgi, marker və altıxetli effektlər tətbiq etmək


microsoft word mətn redaktoru ilə simvollar, emoji və texniki işarələr Əlavetmey olunur


microsoft word mətn redaktoru ilçe cedvel, şema vë diaqram yaratmaq


microsoft word mëtn redaktoru ilë şëkillër, videolar vë audio fayllar Əlavetmey olunur


microsoft word mëtn redaktoru ilë WordArt, SmartArt vë ClipArt obyektlëri istifadë etmëk


microsoft word mëtn redaktoru ilë sënëdin formatını dëyişmëk (.docx, .pdf, .rtf vë s.)


microsoft word mëtn redaktoru ilë sënëdi çap etmëk, e-poçtla göndërmëk vë ya buluda saxlamaq


microsoft word mëtn redaktoru ilë sënëdi parolla qorumaq vë ya şifrëlëmëk


microsoft word mëtn redaktoru ilë sënëdi tanzimlëmëk, düzgünlaşdırmaq vë ya türklük etmëk


microsoft word mën redaktoru ilçe sënëdin versiyalarını baxmaq vè geri qaytarmaq


microsoft word mën redaktoru ilçe sënèdlèri müqayisè etmèk, birlèşdirmèk vè ya bölmèk


microsoft word mën redaktoru ilçe sënèdlèri üzèrindè birlikdè işlèmèk, müzakirè etmèk vè tèsdiqlèmèk


microsoft word mën redaktoru ilçe makrolar yaratmaq, idarè etmèk vè işlè salmaq


microsoft word mën redaktoru ilçe alinma nöqtèsindèn istifadè etmèk, tabulatorlar ayarlamaq vè sira nöqtèsini dèyişmèk


microsoft word mën redaktoru ilçe avtomatik saxlama, avtomatik düzgünlaşdırma vè avtomatik tamamlama funksiyalarını aktivlèsdirmek


microsoft word mën redaktoru ilçe üstünlükler siyahısını yaratmaq, nömrèlemeq vè formatlaşdırmaq


microsoft word mën redaktoru ilçe fihrist yaratmaq, yenilèmeq vè formatlaşdırmaq


microsoft word mën redaktoru ilçe istinadlar yaratma


Microsoft Word ipucları v hilelri
Microsoft Word il işlşrk sizin işinizi asanlaşdıracaq v effektiv edcək bir çox ipucu v hilelr var. Bu ipucu v hilelr sizin proqramın gizli funksiyalarından faydalanmağa, sntdinizi daha yaxşı formatlaşdırmağa v redakt etmğe kömksiniz.


Birinci ipucu co-authoring funksiyasından istifad etmkdr. Co-authoring funksiyası sizin Microsoft 365 abuneliyiniz varsa istifad ed bilrsiniz. Bu funksiyası il siz sntdinizi digrlri il real zamanlı olaraq paylaşa v hmsişriyyt ed bilrsiniz. Siz sntdinizi OneDrive-da saxlayıb digrlrin davet ed bilrsiniz. Sonra siz sntd üzr işlşrk digrlrin dğişikliklrini gör bilrsiniz.


İkinci ipucu AI copilot funksiyasından istifad etmkdr. AI copilot funksiyası sizin yazma prosesiniz boyunca sizin kömkniz olacaq bir suni intellekt asistentidir. Bu asistent sizin yazdığınız mtni analiz edib siz üçün tkliflr, düzlişlr, sinonimlr, qrammatika yoxlaması v digrlrini verir. Siz AI copilot funksiyasını Microsoft 365 abuneliyiniz varsa istifad ed bilrsiniz.


Üçüncü ipucu dark mode funksiyasından istifad etmkdr. Dark mode funksiyası sizin proqramın interfeysinin rnlrini qaranlıq etdirir. Bu funksiyası il siz gözlrinizi yorulmadan işlşdir bilrsiniz. Habeli siz batriyanızdan da qeyriyyt ed bilrsiniz. Siz dark mode funksiyasını File > Account > Office Theme-dn seç bilrsiniz.


Dördüncü ipucu line focus funksiyasıdan istifadə etməkdir. Line focus funksiyası sizin mətninizi oxumaq və ya redaktə etmək üçün daha yaxşı diqqət verməyə kömək edir. Bu funksiyası ilə siz mətninizi bir, üç və ya beş sətir halında göstərə bilərsiniz. Bu zaman digər sətirlər qaranlıq olur və siz yalnız seçdiyiniz sətirlərə fokuslanırsınız. Siz line focus funksiyasını View > Learning Tools > Line Focus-dan seç bilərsiniz.


Beşinci ipucu cədvəllər istifadə etməkdir. Cədvəllər sizin mətninizdə mühüm məlumatları və ya məqayisəlri daha struktur və vizual şkild göstərməyiniz üçün əla vasitdir. Siz cədvəlllri yarada, redakt eda, formatlaşdıra v digrlri il bölüş bilrsiniz. Siz cedvllri Insert > Table-dan yarada bilrsiniz. Siz cedvllrin ölçülrini, rnlrini, sütun v sıra sayını, dizaynını v digrlrini dğyişdir bilrsiniz.


Cedvllrin nümunsi

Microsoft Word


Google Docs


LibreOffice Writer


Qiymt: 149$ (bir dflk) v ya 69.99$ (abunelik)


Qiymt: Pulsuz


Qiymt: Pulsuz


Platforma: Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS


Platforma: Onlayn (bütün ƏS-lar)


Platforma: Windows, Mac OS, Linux


Funksiyalar: Zngin v yenilikçi


Funksiyalar: Sad v effektiv


Funksiyalar: Zngin v uyğun


Uyğunluq: Yaxşı (Microsoft Office formatları il)


Uyğunluq: Orta (Microsoft Office formatları il)


Uyğunluq: Yaxşı (Microsoft Office formatları il)


Hmsişriyyt: Yaxşı (co-authoring v AI copilot il)


Hmsişriyyt: Əla (real zamanlı hmsişriyyt il)


Hmsişriyyt: Orta (faylları bölüşmk il)


Xülas
Bu mql yazmaq üçün Microsoft Word mtn redaktoru haqqında Əsas mlimatları verdi. Microsoft Word dünyada Ən populyar mtn redaktoru olub bir çox funksiyalara malikdir. Microsoft Word-un tarixi, alternativlri v ipucları haqqında oxudunuz. Siz Microsoft Word proqramını istniln platforma v cihazda istifad ed bilrsiniz. Siz Microsoft Word il işlşrk işinizi asanlaşdıracaq v effektiv edc bilrsiniz.


Siz Microsoft Word haqqında daha çox öyrnmk istysnzs aşağıdakı resurslara baxa bilrsiniz:

FAQs
Bu bölümdə siz Microsoft Word haqqında bəzi tez-tez verilən suallara cavab tapa bilərsiniz.


Microsoft Word necə yükləmək olar?
Microsoft Word proqramını yükləmək üçün sizin bir neçə seçiminiz var. Siz proqramı Microsoft Store-dan və ya Microsoft rəsmi saytından bir dəfəlik lisenziya ilə ala bilərsiniz. Siz proqramı Microsoft 365 abunelik xidməti ilə də əldə edə bilərsiniz. Bu halda siz proqramın ən son versiyasına v digr Office proqramlarına da sahib olacaqsınız. Habeli siz proqramı internet vasitilsiyls onlayn istifad ed bilrsiniz.


Microsoft Word il faylları necə bölüşmək olar?
Microsoft Word il faylları bölüşmək üçün sizin bir neçə seçiminiz var. Siz faylları e-poçt vasitilsiyls digrlrin göndr bilrsiniz. Siz faylları OneDrive-da saxlayıb digrlrin linkini ver bilrsiniz. Siz faylları co-authoring funksiyası il digrlri il real zamanlı olaraq paylaşa v hmsişriyyt ed bilrsiniz. Siz faylları PDF, HTML, TXT v digr formatlara çevirib digrlrin göndr bilrsiniz.


Microsoft Word il PDF fayllarını necə açmaq v yaratmaq olar?

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page